4404

Pri kratici je najpomembnejši podatek besedotvorna podstava, tj. beseda ali besedna zveza, ki jo kratica predstavlja, npr.: NLP - neznani leteči predmet, NNNP - Nič nas ne sme presenetiti. Zaželeno je tudi z krepkim tiskom označiti črke, iz katerih je kratica sestavljena. 1 Prispevek je popravljen in prirejen del magistrskega dela Besedotvorna stilistika, 2003, mentorica: prof. dr. A. Vidovi~ Muha. Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco Besedotvorna podstava: = del tvorjenke, nastal iz neobraziljenih korenskomorfemskih besed v skladenjski podstavi nanj se razvrščajo obrazila.

  1. Tomas lindqvist norrköping
  2. Svenska souvenirer lund

Besedotvorna podstava in obrazila so besedotvorni morfemi. Klikni na obrazila v naslednjih besedah. (Če boš kliknil na pravilne dele besed, se bodo obarvali roza.) učit-eljica. predmest-je.

da je kratica sestavina novih tvorjenk  Vidovič-Muha A. Glagolske sestavljenke - njihova skladenjska podstava in Merśe M. Besedotvorna in semantična struktura glagola v jeziku Jurija Dalmatina . 14 avg 2014 20. 20.

Krv-av. Krvav-eti. Uč-itelj. Miz-a. Knjižn-ica. Pra-mati . Besedotvorna podstava je lahko enodelna ali večdelna (dvodelna) Nastanek tvorjenk: Tvorjenke delamo iz skladenjske podstave (besedna zveza).

Navadne in modifikacijske izpeljanke: In/Im = BPo + Op (pripona) brat-ec gozd-ar lov-ec [tisti, ki] lovi – [ ] – jedro se obrazili Besedotvorna podstava kup zob – zdravnik Obrazilo kup – ec - o - Tvorjenka kupec zobozdravnik BESEDOTVORNI NAČIN IN VRSTE 1. Izpeljevanje: enobesedna podstava + desno obrazilo (kuţ – ek = kuţek); 2. Sestavljanje: enobesedna postava + levo obrazilo (so – potnik = sopotnik); 3. povezovalne pomenske sestavine, glagolska besedotvorna podstava Abstract Semantic-syntactic analysis of adjectives with suffix -ljiv In the thesis the adjectives with suffix -ljiv from Slovar slovenskega knjižnega jezika are analysed. The first chapter deals with the history of slovenistic linguistic treatment of Slovnične lastnosti kratic, kar se dobro pokaže v skladenjski rabi in kasneje, če te ob črkovalnem branju dobijo status besede (cede, teve, eses, dedeve), so seveda popolnoma drugačne kot njihova besedotvorna podstava. V preglednici danim tvorjenkam označi vrsto besedotvorne podstave in obrazila.
Danske skatteadvokater

2. Izbor tvorbenega obrazila. S tem se opredeli tudi tvorbena vrsta (za zgled: pri izpeljanki se izbere desno obrazilo).

To naj proučujejo študentje jezikoslovja, tako slovenskega kot tujega. Kljub tej silni teoriji pogosto slišimo v javnih občilih pred dvemi leti (namesto pred dvema letoma) in videl sem tvojo hči (namesto hčer).
Haremskvinna 7 bokstaver

Besedotvorna podstava liselotte and witchs forest
sticka aviga maskor vänsterhänt
kvinnans historia 1500-talet
anstallningsavtal mall word gratis
eu representanter

A. Vidovi~ Muha. Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco Besedotvorna podstava: = del tvorjenke, nastal iz neobraziljenih korenskomorfemskih besed v skladenjski podstavi nanj se razvrščajo obrazila. 1. Navadne in  Pri tem moramo paziti, daje v besedotvorni podstavi tisti del tvorjenke, ki je njen » neposredni prednik«. Besedotvorna podstava tvorjenke je iz enega dela ali iz  gnojišče 1 to, da gnojiš. Kako imenujemo besedno zvezo, iz katere nastane ( nova) beseda?