Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och

7720

S:t Erikshälsan/Avonova ”Vår roll är - arbetsmiljöforskning.se

SASSAM – kartläggning – individ. Hinder. Område. Resurser. 1 Kroppsfunktioner. 2 Psykiska funktioner.

  1. Varför lyssnar folk på hitler
  2. Frisör flemingsbergs centrum
  3. Semester frilans

Samtidigt   en fördjupad bedömning med SASSAM-kartläggning ha genomförts för att identifiera hinder och resurser. 5. Primärvårdens resursteam och företagshälsovården. Syfte med SASSAM att öka tilltron till försäkringen genom att: - öka rättssäkerheten i 13 SASSAM-kartläggning - OMGIVNING Sociala förhållanden   Fler I Arbete Utbildning Långa försörjningsstöd - Funktionsnedsättningar - Utrikes födda Kartläggning SASSAM Hinder och resurser Rätt kompetens  SASSAM-Kartläggning. -. Team Leadership.

Försäkringskassan

SASSAM-kartan är främst avsedd att vara ett pedagogiskt. hjälpmedel som stöd för samtalet mellan individen och försäkringskassans.

Tidiga insatser ökade sjukfrånvaro och sjukersättning IFAU

7 Sociala förhållanden 8 Arbetsförhållanden 9 Utbildning - kompetens 10 Fritidsintressen 11 Nätverk 12 Övrigt SASSAM är en förkortning för Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallshantering och SAMordnad rehabilitering.Det är en strukturerad metodik inom ohälsoområdet som bygger på en kartläggning och kopplade utbildningar. SASSAM- kartläggningen ger struktur över individens situation, över dennes hinder men också möjligheter, vilket skapar. en tydligare bild för både individen och försäkringskassan.

En tidigareläggning av Försäkringskassans insatser i sjukskrivningsprocessen gjorde att sjuk - frånvaron och övergången till sjuk- och aktivitetsersättning ökade. Inlåsningseffekten dominerar därmed.
Deductions by lyn gala vk

2006:1.

SASSAM – kartläggning – omgivning Hinder Område Resurser 7 Sociala förhållanden 8 Arbetsförhållanden 9 Utbildning - kompetens 10 Fritidsintressen 11 SASSAM - kartläggning - individ Område Dat. sign. 1 Kroppsfunktioner: 2 Psykiska funktioner 3 Psykosomatik 4 Substansintag 5 Historik 6 Övrigt Hinder Resurser SASSAM - kartläggning - omgivning Område Dat. sign. 7 Sociala förhållanden 8 Arbetsförhållanden 9 Utbildning - kompetens 10 Fritidsintressen 11 Nätverk 12 Övrigt SASSAM är en förkortning för Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallshantering och SAMordnad rehabilitering.Det är en strukturerad metodik inom ohälsoområdet som bygger på en kartläggning och kopplade utbildningar. SASSAM- kartläggningen ger struktur över individens situation, över dennes hinder men också möjligheter, vilket skapar.
Hoppas jag

Sassam kartlaggning telefonsupport halebop
wc-sits kan 3001 exclusive
djursjukhus stockholm södra
spelutveckling utbildning
ica lagret helsingborg adress
jonbenet ramsey case

Försäkringskassans regler om sjukförsäkring - 2018 - Alfresco

Vid workshopparna har det kommit fram att handläggarna efterfrågar mer kunskap om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och stöd i av två aktiviteter i ohälsoarbetet: SASSAM och avstämningsmöte. Resultaten visar att dessa aspekter är viktiga i arbetet och behöver prioriteras. Datamaterialet baseras på en enkätundersökning som gick ut till handläggare på Försäkringskassan i december 2005. Pernilla Tollin har genomfört analysen och skrivit rapporten. Som ett andra steg upprättas en SASSAM-kartläggning. Därefter upprättar deltagaren tillsammans med coacherna en individuell handlingsplan med mål och delmål.