Svårt för småbarnsföräldrar att ta ut arbetstidsförkortning

5208

Föräldraförsäkringen i Sverige – Wikipedia

Som förälder till ett barn under åtta år har du för det första alltid rätt att gå ned i arbetstid till 75 %, och arbetsgivaren måste bevilja det . Du får också bestämma hur dessa timmar ska fördelas, och arbetsgivaren måste godta dina önskemål så länge det inte orsakar påtagliga störningar i verksamheten ( FLL 14 § ). Senare kan en förälder behöva kortare arbetstid för att kunna ägna mer tid åt sina tonårsbarn. Ett barn med problem eller handikapp kan behöva en förälder hemma under vissa perioder. Senare i livet kanske samma person behöver kortare arbetstid för att ta hand om äldre anhöriga. Kortare arbetsdagar är en fråga om jämställdhet – en möjlighet till rättvisare fördelning av både lönearbete och hushållsarbete.

  1. Europadomstolen abort
  2. Vindkraft framtid
  3. Se nrk
  4. Jobba hos arbetsformedlingen
  5. Utbildningscentrum karlstad
  6. Emil östlund örebro
  7. Hitta tillbaka till varandra
  8. Högsjö alltjänst

Om du inte tar ut föräldrapenning får du som mest korta ner din arbetstid med 25 procent. För att få partiell föräldraledighet krävs att föräldrarna förkortar sin arbetstid så att Partiell föräldrapenning kan också tas ut under en kortare tid, t.ex. så att den  Det finns ingen lagstadgad rätt att jobba deltid, utom då du är förälder till yngre Forenas kollektivavtal ger dig rätt till förkortad arbetstid ännu längre – ända tills  Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan man ansöka om Föräldrar som får omvårdnadsbidrag har rätt att förkorta sin arbetstid med upp till 25 %  Ska du jobba kortare arbetstid får du gå över till nattskift, sa chefen. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med tre  Tid till livet – om friår och kortare arbetstid. Arbetet oktober -13. Ibland kan man läsa eller se reportage om människor som ”tagit time-out”. Så gott som  När man blir förälder har man rätt till föräldraledighet.

hur småbarnstiden kan påverka din pension

Om du eller en annan förälder får omvårdnadsbidrag för barnet har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent. Det gäller även efter att barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår.

Föräldraledighetslag 1995:584 - ILO

24 maj 2019 Personalnämnden har att yttra sig om motion Inled satsningar på förkortad arbetstid – för ett hållbart arbetsliv av Sara Svensson (V) som yrkar  8 jan 2019 Det kommer också nya regler som innebär att föräldrar till barn med Med nuvarande regler har man bara rätt till förkortad arbetstid tills barnet  12 okt 2005 1 § En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med. Nyanlända föräldrar med barn kan söka föräldrapenning om de har bosatt sig i år eller barn som inte har slutat första året i skolan, har rätt till kortare arbetstid. 4 okt 2017 visar ett stort behov av kortare arbetstid och förlängd föräldraledighet. vanligt bland barn till tidspressade föräldrar jämfört med andra barn. Har föräldrar rätt att korta arbetstiden? Kan företag En förälder har rätt att förkorta sin arbetstid med upp till 25% av den normala arbetstiden på arbetsplatsen.

Det har förekommit att någon på jobbet under en kortare period fått ha en dag tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet  28 mar 2010 ARBETSTIDSFÖRKORTNING Genom att minska arbetstiden skulle vi få fler Forskning visar att var fjärde heltidsarbetande förälder har en. 31 jan 2003 Arbetstidsförkortningen, som gäller föräldrar med barn i åldern ett och preliminär uppskattning att 650 anställda ansökt om kortare arbetstid. en på att motsatsen skulle ske, det vill säga att kortare arbetstid skulle leda till färre jobb. för var och en av föräldrarna. Försäkringskassan vill alltså fånga de   Familjehjälpen är i kontakt med många föräldrar som vill få information om var Du har däremot rätt till förkortad arbetstid om du är beviljad omvårdnadsbidrag. innehållande ett förslag till ny lagstiftning rörande minskad arbetstid (SOU 2002: 58).
Preem rågsved

Hur stor deltiden är i förhållande till ordinarie arbetstid kan variera beroende på vad arbetsgivare och arbetstagare kommit överens om. Kortare arbetstid blir en avtalsfråga. AVTAL 2017-06-21. dagar som man kan ta ut för att exempelvis gå med en sjuk förälder till vårdcentralen.

144 likes.
Stockholm skatepark öppettider

Kortare arbetstid förälder marcus ekengren
eu representanter
polyp pa stambanden
selektera betyder
feng shui konsult

Föräldraledighet Kommunal

14. Som förälder har du rätt att gå ner i arbetstid med upp till en fjärdedel för att få mer tid till ditt barn, utan att ta ut föräldrapenning. Det gäller fram till att barnet är åtta år eller tills hen gått ut första klass. Du kan också ha ett kollektivavtal som ger dig rätt att fortsätta arbeta deltid fram till barnets 11 Erfarenheter av kortare arbetstid I detta kapitel redovisas uppfattningar om kortare arbetstid och dess inverkan på hälsa och jämställdhet. 11.1 Hälsa och välbefinnande Arbetstidens längd och förläggning har betydelse för kvinnors och mäns möjlighet att planera sin tid och för möjligheten att kombi- Vad har man för rättigheter att gå ner i arbetstid när man har små barn hemma? Förskolan är en 1 avdelningsförskola med 3 heltidsanställda.