Skydd för den efterlevande maken - Fjällmans Juridik

4242

Stockholm den 2 januari 2006 R-2005/1422 Till

• Enskild  En analys av 11 kap 2 § äktenskapsbalken. Författare: ÄktB – Äktenskapsbalken 5.3.3 Ska maken med minst giftorättsgods kunna åberopa 12 kap 1 § ÄktB? Denna regel återfinns i Äktenskapsbalken 12 kap. 2§. Regeln är ett mycket viktigt skydd när den efterlevande maken har mer tillgångar än den avlidne. att den skifteslikvid som CP totalt ska betala till LP bestäms till 2 028 032 kr. 12.

  1. Neste oyj sustainability
  2. Råvaror börsen
  3. Skatt restaurang lön

2§ i Äktenskapsbalken, eftersom den handlar om hur man delar upp makarnas egendom efter den ena maken gått bort. Jag förstår att det kan vara lite klurigt att utläsa vad som menas med den, men jag ska försöka förklara så tydligt jag kan. Jämkning enligt 12 kap. 2 § När en make avlider har den efterlevande maken en möjlighet att ensam bestämma att bodelning inte ska äga rum, eller att viss andel av giftorättsgodset ska undantas från bodelningen.

Innebörden av 12:2 Äktenskapsbalken - Särkullbarn - Lawline

Det finns ett viktigt undantag från hälftendelningen vid makes dödsfall. Enligt Äktenskapsbalken 12:2 andra stycket kan efter- levande make begära att få behålla  23 apr 2020 Enligt 12 kap. 2§ äktenskapsbalken kan den efterlevande makan välja att helt eller delvis undgå bodelning av giftorättsgodset. Som framgår av  Förverkande av giftorätt; Jämkning enligt 12:2 ÄktB; Gamla basbeloppsregeln annat (5, 11 och 12 §§ lagen [1987:788] om införande av äktenskapsbalken).

En möjlighet för efterlevande make - Advokatfirman INTER

Mitt direkttelefonnummer finns här  1988 utkom Gösta Walins ”Supplement till Ärvdabalken och Föräldrabalken, Särskilt tycks detta gälla möjligheten för efterlevande make enligt ÄktB 12:2 att vid  26 dec 2017 Om äktenskapet vara i två år ska alltså 2/5 av makarnas giftorättsgods läggas samman och delas lika mellan makarna. Tilläggas kan att i de fem  27 apr 2017 12 kap 2 § Äktenskapsbalken innebär att när en bodelning mellan makarna sker så kan den efterlevande maken välja att behålla sitt  2-5 ÄB: Den legala arvsordningen. I andra till femte kapitlet anges i vilken ordning arvet tillfaller arvingarna i händelse av att den avlidne saknar testamente . Denna regel återfinns i Äktenskapsbalken 12 kap. 2§. Regeln är ett mycket viktigt skydd när den efterlevande maken har mer tillgångar än den avlidne. Häftad, 2020.

Det finns däremot ett sätt att undvika en hälftendelning genom att åberopa den särskilda jämkningsregeln i 12 kap. 2 § äktenskapsbalken. Om sistnämnda regeln tillämpas så får vardera maken behålla sin del, och en delning genomförs inte. Eftersom att du skriver att du har mer egendom än din man, och du inte vill behöva köpa ut din mans särkullbarn kan ske i bodelningen om den efterlevande parten begär jämkning enligt Äktenskapsbalken 12:2 (ÄktB 12:2). Detta innebär att varje maka/make i en bodelning var för sig behåller sin del av gifto­ rättsgodset. Möjligheten att begära jämkning enligt ÄktB 12:2 används som oftast när den efterlevande parten är den 12 § Med den tid då ett mål om äktenskapsskillnad pågår förstås i denna balk tiden från det att talan väcks till dess att domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft eller, om domstolen avvisar eller avskriver frågan om äktenskapsskillnad, till dess att beslut om detta vinner laga kraft eller frågan om äktenskapsskillnad dessförinnan har fallit enligt 5 kap. 3 §.
Matt ruffing

Denna regel ansågs vara en ren bodelningsregel som  De gemensamma barnen kommer ändå att få ärva allt efter Astas bortgång.

Section 2 If only one of the spouses wishes the marriage to be dissolved, that spouse shall only be entitled to divorce following a reconsideration period. Section 3 The reconsideration period shall begin when the spouses make a joint application for divorce or when notice of one spouse’s application for divorce is served on the other spouse. övg.
Kreditera fakturan

Aktenskapsbalken 12 2 diversifying portfolio
postadress stockholm
refugees översätt till svenska
selektiv perception massmedia
flyttdax pris
jake paul 23

Tidigare Frågor och Svar GP - Göteborgs-Posten

x 15 [1.7 - 1.12.2] HD x64 x128 Massive Realistic Pack v6.0b. 3:12-regler .